Vad händer när vi mikrar maten?

Posted on maj 2, 2011

0


Jag började förra inlägget med att samla en massa information om mikrovågsugnens effekter på vår mat och hälsa. Insåg när jag var klar att inlägget skulle bli så långt att bara typer som mig själv skulle orka läsa igenom allt 😛 så jag valde att dela upp det i flera små inlägg istället. (Källor/Länkarna är desamma som i förra inlägget om inget annat anges).

Minskad näring i mikrad mat
Näringsvärde minskar med 60-90 % när den tillagas i mikrovågsugn och då främst med en betydande minskning av vitamin B, C och E och flertalet viktiga mineraler. Just B 12-brist är förknippat med  demens och brist  på B-vitamin kan ge depression, medan C och E-vitaminerna är viktiga antioxidanter för att motverka den påverkan på cellerna som kommer från fria radikaler.

Mikrovågorna påverkar våra livsmedel så att strukturen förändras.  När detta sker, skapas reaktioner i magen som är oerhört intressanta. Tyska studier visar att människor som äter mikrad mat har mer vita blodkroppar i magen, till skillnad från de som äter vanligt uppvärmd mat, som har mindre mängd vita blodkroppar. I studien påvisades att de människor som åt levande föda, inte alls hade belastning av vita blodkroppar.

Detta kan således tolkas som att mikrad och hårt upphettad mat, aktiverar vårt immunförsvar på grund av att det inte känns igen av kroppen. Hur det påverkas oss i nästa led är omöjligt att säga, men det innebär sannolikt att immunförsvaret arbetar för högtryck och belastas med onödig påverkan. Teoretisk sätt, skulle det också kunna innebära ett försämrat immunförsvar hos den som äter mikrad mat, medan det alltså går att förbättra sitt immunförsvar med mat som är mindre upphettad.

Mikrovågor och proteiner

Mikrovågsugnen påverkar proteinerna i maten, eftersom molekylerna blir olika varma och krockar, på samma sätt som när åska uppstår. Proteiner påverkas dessutom av hårt upphettning och/eller kemisk påverkan, vilket man ser i studier om mjölk och mjölkersättning som värms i mikron. Det finns även teorier om att samma sak sker i homogenisering, då proteinerna vrids åt fel håll och inte kan tillgodogöra sig i kroppen.

Detta gör att man bör vara försiktig med mikrovågor från både mobiltelefoner och mikro. De värmer köttet både i din kropp när du talar i mobiltelefonen och i det livsmedel som du värmer/tillagar i din mikro, samt påverkar proteinerna så att de smälter samman och ändrar struktur. Det kan också vara orsaken till den ökade risken för hjärncancer från mobilstrålning men om detta finns relativt lite känd forskning.

En kvalitetsundersökning av effekterna hos mikrade näringsämnen på människors blod och fysiologi visade följande:

  • Signifikanta förändringar upptäcktes i blodet hos försökspersonerna som fick sin föda tillagad i mikrovågsugnen. Dessa förändringar inkluderade en sänkning av hemoglobin– och kolestrolvärdena, speciellt i värden och förhållanden för HDL (bra kolestrol) och LDL (dåligt kolestrol).
  • Lymfocyter (vita blodceller) visade på en mer distinkt kortvarig nedgång efter intaget av mikrad föda än efter intaget av alla de andra varianterna.

Var och en av dessa indikatorer pekar i en riktning bort från robust hälsa och mot degeneration.

Därtill fanns en högst signifikant associering mellan mängden av mikrovågsenergi i testfödan och den lysande förmågan hos självlysande bakterier utsatta för serum från testpersoner som ätit denna föda.

Läs mer om studien här.

Posted in: Hälsofara, Kost, Näring