Termografi – ett alternativ till Mammografi?

Posted on maj 2, 2011

0


Jag är själv ingen expert i ämnet men har vid ett flertal tillfällen hört ”experter” prata gott om termografiundersökning (värmekamera) som ett mycket bra alternativ/komplement till mammografiundersökning. (Läs tidigare inlägg om mammografins för och nackdelar). Tyvärr är detta alternativ inget som erbjuds kvinnor i Sverige, eller ens pratas om. Därför vill jag såklart skriva några ord om detta 🙂

Såhär skriver Flir, ett företag som marknadsför värmekameror:

Medicinsk termografi är en exakt mätbar, beröringsfri, icke-invasiv diagnostisk metod som gör det möjligt för undersökaren att visualisera och kvantifiera förändringar i hudens yttemperatur med hjälp av högpresterande värmekameror.

30 års klinisk användning och över 8 000 sakkunnigbedömda studier i den medicinska litteraturen har etablerat termografi som en säker och effektiv metod för att undersöka den mänskliga kroppen. Metoden är fullständigt icke-invasiv och kräver inte användning av strålning eller andra potentiellt skadliga element. Medicinsk forskning har visat att termografi är ett praktiskt verktyg för forskning såväl som diagnostisering av bland annat bröstcancer, nervsystemsjukdomar, ämnesomsättningssjukdomar, nack- och ryggbesvär, smärtsyndrom, reumatism, vaskulära sjukdomar och mjukdelsskador.

En termografiundersökning visar en onormal temperaturskillnad som potentiellt kan indikera  bröstcancer i det vänstra bröstet.

Att termografi kan användas inom medicinen har sin grund i att hudens yttemperatur avspeglar temperaturen inuti kroppen. Normalt är hud- ytans temperatur symmetrisk och reproducerbar för varje individ. Sjukliga processer ger en asymmetri mellan höger och vänster kroppshalva med antingen högre eller lägre temperatur än normalt i det hudområde, som ”motsvarar” det skadade området.

Termografi är sedan 1982 godkänd av FDA som medicinsk avbildningsteknik. FDA behandlar nu flera ansökningar om godkännande för diagnos av bröstcancer. För närvarande används termografi på cirka 600 mottagningar och sjukhus runt om i världen. Häri ingår ett trettiotal sjukhus i USA och tre i Storbritannien. Australien, Spanien, Danmark, Grekland och Rumänien är andra länder som utnyttjar metoden. Vanligast är att den används på smärtkliniker, på idrottsskademottagningar och som komplement till mammografi.

Tyvärr verkar det vara svårt att hitta någon som gör termografiundersökningar på människor överhuvudtaget i Sverige. När jag söker på nätet så är det mest erbjudanden om att leta brister i byggnader och liknande som dyker upp. En sida hittar jag. Helena Ståhlbrandt, en av få certifierade termograftekniker i Sverige och hennes sida Naturlikt.  Såhär skriver hon:

Detta snabba ickeinvasiva test är ett värdefullt verktyg för att snabbt uppmärksamma läkare på en underliggande bröstsjukdom. Detta test är utvecklat för att öka chanserna för upptäckt av snabbt växande, aktiva tumörer i intervallet mellan mammografering och när mammografering inte är indikerat för kvinnor under 50 år.

DITI kan vara speciellt värdefullt för yngre kvinnor under 50 år vars tätare bröstvävnad gör det svårare att vid mammografi upptäcka sjuklig förändring i brösten. Detta test kan ge en klinisk markering inför mammografering om att ett specifikt område bör undersökas närmare. Bröstcancer tenderar att öka signifikant hos yngre kvinnor under 50 år. Ju fortare en malign tumör växer, ju mer hetta utvecklas. Speciellt för yngre kvinnor kan resultatet från DITI scanning leda till tidigare upptäckt och ett längre liv. Mer än 90% av kvinnor diagnostiserade i ett tidigt stadium av lokaliserad cancer lever 5 år senare, men bara 58% av cancersjukdom diagnostiseras på ett tidigt stadium enligt American cancer society.

 

 

 

Signifikanta inflammatoriska förändringar i höger bröst. Remitterades till en bröstspecialis och efterföljande biopsi diagnostiserar inflammatorisk bröstcancer på ett väldigt tidigt stadium.

Vad är skillnaden på termografi och mammografi?
Mammografi kontrollerar anatomi och termografi värderar fysiologi.

Hur ofta behöver jag scanna mina bröst?
Efter din inledande scanning föreslår vi en andra scanning inom 3 månader för att fastställa en baslinje för just dig. Om inga förändringar syns på bilderna mellan första och andra fotograferingen så rekommenderar vi dig att årligen scanna dina bröst.

Varför har jag inte hört talas om  termografi tidigare? Hur länge har det funnits?
Termografi har funnits under de senaste 20 åren. I början var det inte så väl emottaget av läkare, men mycket har förändrats de senaste 15 åren och de termiska bilderna är nu bättre än någonsin tidigare. Runt om i världen tolkas nu DITI bilder av certifierade läkare för termografisk användning.

Här finns mer information och fallstudier.

Här finns flera studier man kan ladda ner (på engelska). En av studierna handlar om faran med mammografin och den lågfrekventa strålningen. Varje gång en kvinna mammograferas ökar hennes risk att få cancer med ungefär 5%

Här kan ni ladda ner en artikel om termografi av Therese Ollén, Läkare och Frilansskribent