Ge ditt barn bra mat – undvik mikro!

Posted on maj 2, 2011

0


Mest skrämmande är nog att så många värmer välling och barnmat i mikron. Stackars små bebiskroppar! Här är bara ett axplock av all info man kan hitta…

Uppvärmning av bröstmjölk/välling till barn:

Bröstmjölk eller välling som värms i micro påverkas med minskade vitaminer och förändrade aminosyror som omvandlas till att bli giftiga för barnets nervsystem och njurar (Publicerad studie; Lita Lee, Dec 1989). John Kerner från Stanforduniversitetet hävdar att dessa förändringar även kan skapa en starkt nedbrytande bakterieform.

Även om mikrovågor hettar upp födan snabbt är de inte att rekommendera för uppvärmning av babyflaskor. Flaskan kan verka kall vid beröring, men vätskan inuti kan bli extremt het och skulle kunna bränna babyns mun och strupe. Ångbildningen i en sluten behållare, såsom i en babyflaska, skulle även kunna få den att explodera. ”Upphettning av flaskan i en mikrovågsugn kan förorsaka mindre förändringar i mjölken. I modersmjölksersättning kan det uppstå förlust av vissa vitaminer. I utpressad bröstmjölk kan vissa skyddande egenskaper bli förstörda.” (Young Families, the Minnesota Extension Service of the University of Minnesota)

I journalen Pediatrics [Barnsjukdomar] (årg. 89, nr. 4, april 1992) fanns det en artikel med titeln ”Effects of Microwave Radiation on Anti-infective Factors in Human Milk ”[ung. Effekter av mikrovågsstrålning på anti-smittosamma faktorer i människomjölk. ö.a]. Richard Quan, M.D. från Dallas, Texas, var det ledande namnet i undersökningsteamet. John A. Kerner M.D. från Stanford-universitetet fanns även med i forskarlaget, och han citerades i en sammanfattande artikel om forsk-ningen som fanns med i Science News [Vetenskapsnytt], 25 april 1992. För att få en vink om vad som kan vara förestående angående mikrovågstillagning, så följer här ett utdrag ur den sammanfattande artikeln:
”Kvinnor som arbetar utanför hemmet kan pressa ut och lagra bröstmjölk för matning när de är hemifrån. Men föräldrar och vårdnadshavare bör vara försiktiga med hur de värmer denna mjölk. En ny undersökning visar att om man mikrovågsuppvärmer bröstmjölk – även vid en låg temperatur – kan det förstöra vissa av dess viktiga sjukdomsbekämpande egenskaper.

Bröstmjölk kan tryggt förvaras i kylskåp under flera dager eller fryst på upp till en månad; men, undersökningar har visat att upphettning av mjölken till gott och väl över 37° C kan bryta ner inte bara dess antikroppar mot smittosamma komponenter, utan även dess lysozymer eller bakteriesmältande enzymer. Så, när barnläkaren John A. Kerner Jr. blev vittne till hur sjuksköterskor inom den neonatal-vården rutinmässigt tinade upp eller återuppvärmde bröstmjölk i mikrovågsugnen i pausrummet blev han bekymrad. I aprilnumret 1992 av Pediatrics (del 1) rapporterade han och medarbetarna från Stanford-universitet hur de fann att ouppvärmd bröstmjölk som blev mikrad, förlorade lysozym-aktiviteten och antikropparna samt att det gynnade tillväxten av mera potentiellt patogena bakterier. Mjölk upphettad till höga nivåer (72° C till 98° C) förlorade 96% av dess Immunglobulin klass A-antikroppar [IgA], komponenter som avvärjer invaderande mikrober.

http://www.klokast.se

http://www.zarahssida.se

Posted in: Barn, Hälsofara, Kost, Näring