Mammografins för- och nackdelar

Posted on april 28, 2011

2


Fick ett önskemål att skriva om mammografi. Mammografi är ju ännu en sak som vi itutats att vi måste göra och som ska vara för vårt bästa och säkerhet. Men det finns många som påstår att mammografin gör mer skada än nytta. Jag säger inte att ni inte ska gå på era undersökningar, utan även här, som när det gäller allt annat – ta reda på fakta, risker och alternativ. Utifrån det kan du bestämma själv vad som känns bäst för dig. Det kan vara bra att känna till att en kallelse till undersökningen innebär inte ett krav utan ett erbjudande att delta. Det är helt frivilligt om man vill acceptera erbjudandet. Jag har försökt samla information från lite olika källor, då vi vet att allt vi läser inte alltid är 100% sant så är det alltid bra att jämföra… Läs hela inlägget, för den blir mer intressant mot slutet! 😉

Såhär säger vårdguiden (som får symbolisera den traditionella synen):

Mammografiscreening är en metod för att hitta tidig och botbar bröstcancer hos kvinnor som inte har några symtom från brösten. Alla kvinnor i Stockholms län som är mellan 40 och 69 år kallas regelbundet till undersökning, 40-49 år var 18:e månad och 50-69 år vartannat år. Du kan inte själv boka tid för mammografi utan att vara kallad till mammografiscreening eller ha remiss från en läkare. Screening är en undersökning av friska personer för att kunna hitta en allvarlig sjukdom så tidigt att den ännu inte har visat sig genom några symtom och går att bota. Det minskar risken för onödigt lidande och en för tidig död. Med mammografi kan de flesta brösttumörer upptäckas innan de ger några symtom eller kan kännas. Mammografiscreening har minskat dödligheten i bröstcancer. Det är viktigt att du själv lär känna dina bröst och regelbundet undersöker dem. Om du skulle känna en knuta i dina bröst ska du kontakta din vårdcentral eller beställa tid på bröstmottagning för utredning.

Hur ofta kan jag mammografera mig med tanke på strålningsrisken?

En mammografiundersökning ger mycket låga stråldoser. Enligt Statens Strålskyddsinstitut är risken att drabbas av bröstcancer på grund av röntgenstrålning mycket liten, även vid regelbundet återkommande mammografiundersökningar.

(min kommentar: har hört andra uppgifter  här men har inga siffror för tillfället. Beakta dock att uttalandet kommer från Statens strålskyddsinstitut…)

Hur stor nytta gör mammografi?

Vetenskapliga undersökningar har visat att mammografiscreening minskar dödligheten i bröstcancer med mellan 20 och 40 procent, beroende på ålder. Socialstyrelsen har använt riktvärdet 30 procent. Undersökningar har visat att hos de kvinnor som deltar i mammografiscreening, minskar risken att dö i bröstcancer med upp till 50 procent.

På vilket sätt?

Genom att hitta cancer i ett tidigt skede, innan den ger symtom eller går att känna med fingrarna, ökar chansen att bli botad. Det vill säga risken för att dö i bröstcancer minskar.

Hur ofta upptäcks bröstcancer via mammografi?

Cirka fem cancerfall upptäcks per 1 000 undersökta kvinnor.

Hur ofta hittar man cancer i de olika åldersgrupperna?

Cancer är vanligare med stigande ålder och i åldersgruppen 40-49 hittas mellan 1,5 och 3 cancerfall per 1000 undersökta kvinnor beroende på om de undersöks för första gången (3/1000) eller om de återkommer 18 månader senare (då är det endast de cancrar som tillkommit, cirka 1,5/1000).

Här kan ni läsa en artikel i SvD om mammografidebatten i USA. Utdrag:

Den oberoende expertkommittén vid USA:s hälsodepartement lät sex forskargrupper i USA och Europa gå igenom tillgänglig forskning om mammografi och göra datorberäkningar. De idag rekommenderade trettio mammografierna under en kvinnas livstid reduceras till högst tio. Den främsta motiveringen är att minska riskerna för överdiagnostik, det vill säga att ofarliga cancerförändringar upptäcks som leder till nya undersökningar, ofta operation och tuffa cancerbehandlingar ”i onödan”. Expertkommittén slår också fast att nedgången i bröstcancerdödligheten av mammografi är så liten att den inte uppväger riskerna för att skada med överdiagnostik.

Här kan (och bör) ni läsa mer om mammografins för och nackdelar. En folder sammanställd av ett gäng danska läkare. De skriver bl.a såhär:

Vi har skrivit denna folder för att komplettera de upplysningar, som kvinnorna får, när de inbjuds till hälsokontroll med mammografi. Breven med inbjudan till mammografi är ensidiga, genom att de lägger huvudvikten vid att informera om metodens gynnsamma effekter, men inte talar om hur många friska kvinnor som kommer att diagnostiseras och behandlas i onödan.

Det kan vara klokt att delta i screening för bröstcancer, men det kan också vara klokt att avstå från det. Det beror på, att screening har både gynnsamma och skadliga effekter. För att kunna fatta rätt beslut måste varje kvinna veta, vad som talar för, och vad som talar emot screening för bröstcancer.

  • Om man undersöker 2000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer en av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer.
  • Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2000 deltagarna p.g.a. mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan. Dessa kvinnor får genomgå operation med delvis eller helt borttagande av bröstet, de kommer ofta att få strålbehandling, och i några fall cellgiftsbehandling.
  • Dessutom kommer 200 av de friska kvinnorna att få uppleva falskt alarm. Den känslomässiga belastningen, som ett falskt alarm ger, kan vara tung att bära.

Om röntgenbilden visar en misstänkt cancertumör, kommer kvinnan att återkallas för en ny undersökning. I en del fall visar det sig, att det man sett på bilderna, är en godartad tumör, med andra ord var fyndet ett falskt alarm. Oron innan de har fått besked, om det är en cancer eller inte, är stor. Många upplever ångest, bekymran, motlöshet, sömnproblem, ändringar i kontakter med familjen, med vänner och bekanta och nedsatt sexlust. Tillståndet kan pågå i månader och några av dessa kvinnor kommer att långvarigt känna sig sårbarare i förhållande till sjukdom och besöker läkare oftare än tidigare.

Hur kan detta ske?

Några av de cancertumörer och så kallade förstadier till bröstcancer, som man finner vid hälsokontroller med mammografi, växer till mycket långsamt eller inte alls. De kommer därför aldrig att utvecklas till en egentlig cancersjukdom. Eftersom man inte kan skilja dessa ofarliga tumörer från de farliga, behandlas alla tumörer som om de vore farliga. Hälsokontroller med mammografi kommer därmed att innebära, att många kvinnor kommer att behandlas för en cancersjukdom, som de inte har och inte heller kommer att få.

I skriften hittar ni mer statistik och referenser.

Här finns ännu en artikel om mammogafidebatten, denna från Läkemedelsvärden (som ska vara en oberoende skrift om läkemedel). Ännu en till i SvD.

Såhär skriver Ulf Brånell (Kloka gubben) efter tidigare länkad artikel: Vi har tidigare många gånger pekat på de  myterna om den tidiga cancerdiagnostiken – lönsamma för det medicinindustriella komplexet, och livsfarliga för patienterna,  Nu går det inte längre att dölja.  Socialstyrelsen kommer naturligtvis att i det längsta behålla grälet inom familjen, dvs inom det medicinska skrået.  Men saken är av allmänpolitisk betydelse, och visar på hur det medicinska skrået utgör ett hot mot vårt demokratiska system: ”Storbritannien har nu som första land dragit tillbaka sin tidigare mammografiinformation och håller på att helt skriva en helt ny. Det skedde efter en uppmärksammad artikel i Times i januari i år undertecknad av 23 internationella mammografikritiker. Enligt dem agerade den brittiska regeringen ”oetiskt” genom att inte berätta hela sanningen. Informationen bedömdes som ”inadekvat och manipulativ” och gav inte kvinnorna korrekt underlag för att ta ställning om hon vill delta i undersökningen eller inte. ” Enskilda medborgare luras och lockas alltså med falska förespeglingar in i en verksamhet som är potentiellt livsfarlig för dem.  Den skattefinansierade sjukvården utövar dessutom censur och informationskontroll, så att de inte ska utsättas för information som gör att de kan ifrågasätta vad de utsätts för.

Ulf Brånell är ofta rakt på sak och säger det vi andra inte vågar 🙂 Läs gärna mer om hälsa på hans sida www.klokast.se

Vill också passa på att tipsa om www.hormoni.se där ni kan läsa mer om hur man upprätthåller en sund hormonbalans i förebyggande syfte. Läs även Zarah Öbergs tips för en hälsosam och cancerfri livsstil.

Skrapar man lite på ytan så upptäcker man ganska snart att det finns dolda sanningar även här – någon som blir förvånad?… Hoppas att ni funnit läsningen intressant och blivit inspirerade att söka vidare, oavsett om det gäller din mammografiundersökning eller något annat någon annan försöker få dig att tro att du måste göra! 😉