Sjukdomsstatistik vs vaccinationer

Posted on april 19, 2011

4


Det här kommer bli (för mig) det mest intressanta inlägget gällande vaccinationer. Måste erkänna att jag är ganska naiv, en sån som tror att människor innerst inne är goda. Så om någon säger att något är bra, så tror jag ofta att det är bra – tills jag kollat upp det själv. Och är det många som påstår att något är bra så är det ju ännu lättare att tro att det faktiskt är så. Tills man upptäcker att man inte får se hela sanningen…

Jag kommer ihåg första gången jag fick se en bild över sjukdomsstatistiken (det var några år sedan), och hur den gått ner sedan man börjat vaccinera – och det såg ju bra ut. Tills kursledaren drog bort det ”förtäckta” på bilden och visade statistiken ca 100 år bakåt, innan man började vaccinera, och vi fick se hur det faktiskt redan börjat att sjunka, och gjort det rejält, för att vara nästan utplånat när man väl började vaccinera.

Kommer ihåg att min reaktion var chockartad: NEeeej, sådär kan man väl inte göra? Eller snarar HUR kan man göra så? Bara visa den del som gynnar de själva och som de vill att vi ska se. Fy så fult! Nu har jag ju förstått att det är en ofta förekommande företeelse, och som många använder för att framställa sig själva i goda dager. Men när det handlar om människoliv så borde det faktiskt vara straffbart…

Jag tror att jag fortfarande är ganska ensam om att ha sett dessa bilder, därför tänkte jag ta och dela med mig nu. Har scannat, redigerat, klippt och klistrat för att ni ska få ta del av detta. Sprid de gärna vidare.

För att de skeptiker som läser detta inte ska hinna bortförklara med ”påhittade siffror” och liknande så drar jag källorna redan nu: Alla diagram är hämtade ur Jackie Swartz tidigare nämda skrift, och han har hämtat all statistik från ”Allmän hälso- och sjukvård”, ”Svensk epidemistatistik”, ”Tjänsteläkarerapporten”, Epid. avd. SBL. ”Dödsorsaksregistret”, Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsen. Borde vara rätt pålitliga källor eller hur? T

idvis förekommer dock olika siffror för samma sjukdom varför man som alltid när det gäller statistik bör se till trender i en utveckling snarare än att ta fasta på enskilda värden.

Nu ska vi alltså se hur det ligger till med påståendet: ”Innan vaccinationerna började dog många människor i epidemiska sjukdomar”

Difterivaccination infördes i början av 1950-talet (se pil), men antalet dödsfall hade redan innan dess sjunkit till noll. Diagrammet bekräftar att difteri är en armodssjukdom som förekommer framförallt under krig eller under andra svåra tillstånd som nedsatt näring eller hygien.

Tetanusvaccin (stelkramp) infördes successivt under 1950-talet. Siffror för insjuknade finns först från 1969. Antalet rapporterade dödsfall har genomgående varit relativt få med tydlig minskning redan innan vaccinationen infördes.

Den stora polioepidemin inträffade 1953 med över 5000 insjuknande. 1956 insjuknade drygt 500. Vaccination mot polio började först 1957 då närmare 700 000 barn i förskole- och skolåldern injicerades. Antalet dödsfall hade då redan sjunkit från drygt 200 (1953)  till 20 (1956).

Kikhostevaccin introducerades 1953 och upphörde 1979. Ett nytt vaccin återkom 1996. Siffrorna från 1989 för insjuknade är hämtade från ”laboratorierapporten”. Vi ser att insjuknade varierar mycket trots vaccination och antalet dödsfall var nästan noll – redan innan vaccinationen infördes.

Vaccin mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) infördes 1992 och därefter har antalet insjuknade kraftigt sjunkit. Siffrorna för insjuknade innan vaccinering är hos vissa artikelförfattare betydligt högre, men dessa har ej kunnat bekräftas i den officiella statistiken från ”laboratorierapporten”. Hib blev anmälningspliktig först 1996 och därför är siffrorna innan dess mer osäkra. Dödsfall i Hib är ytterst ovanligt. Av två fall 1992 var den ena på 71 år.

Vaccination mot mässling infördes 1971 och finns tillsammans med påssjuka och röda hund sedan 1982. Antalet dödsfall i mässling var i stort sett borta – innan vaccinationen infördes.

Påssjukevaccin infördes i början av 1970-talet till vissa utvalda barn och ges till alla barn sedan 1982 tillsammans med mässling och röda hundvaccin. Antalet insjuknade har tidvis varit mycket högt medan dödsfallen varit mycket få också innan vaccinationen infördes.

Vaccination mot röda hund började 1974 för 12-åriga flickor och ges sedan 1982 till alla barn tillsammans med mässling och påssjukevaccin. Antalet insjuknade har tidvis varit mycket högt medan dödsfallen varit enstaka eller inga – utan vaccination.

Scharlakansfeber är ett bra exempel på en sjukdom som minskat dramatiskt för insjuknade och försvunnit för dödsfall – utan att någon vaccination funnit – ett resultat av ett allmänt stärkt immunsystem genom förbättrade levnadsvillkor och utveckling av effektiva mediciner.

Min kommentar: Lina Karlström visade liknande siffror gällande Tuberkulos i USA och Canada, där  kurvan gick stadigt neråt redan från 1880. I Canada införde man vaccin (har ingen siffra på när) men i USA gjorde man det inte, men kurvan gick lika stadigt ner där ändå. Tänka sig!

Många människor har dött i epidemiska sjukdomar innan vaccinationerna började men som vi kan se tydligt så är det inte vaccinet som har räddat oss utan den förbättrade allmänna hälsan, genom bättre bostäder, hygien och näring. Så se till att hålla dig stark och frisk, boosta med bra näring för att hålla immunförsvaret på topp!

En annan sak man bör ta i beaktande när man tittar på vissa siffror över insjuknade är att man ofta ändrar kriterierna för en sjukdom efter ett nytt vaccin. För mässling gäller tex ”Ej vaccinerad mot mässling” för att man ska ha mässling, även om man har samma symptom, annars är det nämligen någon annan sjukdom man drabbats av! Kriterie för polio var tidigare att man var förlamad en dag, eftervaccinationen infördes ändrades detta till 60 dagar – lite svårare att drabbas av polio då! Såklart att sjukdomsstatistiken går ner. Därför är dödsstatistiken mer pålitlig, där är det liksom lite svårare att fuska!

Det är ganska skönt att ha fakta som det här bakom sig när man blir påhhoppad av läkare och andra skeptiker som påstår att vi som inte vill vaccinera oss sprider skräck och kommer orsaka död och sjukdom… Vänta lite nu, vem sprider vad?…

Hoppas att detta inte blev för mycket för er…

Detta bildspel kräver JavaScript.