Varför vaccineras våra barn?

Posted on april 16, 2011

0


Frågan gäller våra barn i Sverige som är välnärda med hög levnadsstandard, god hygien och sjukvård – behöver de verkligen alla dessa vaccinationer? Några vanliga svar som specialister på området brukar ge är dessa:

  • Innan vaccinationerna började dog många människor o epidemiska sjukdomar.
  • Det är vanligt med komplikationer och livslånga men vid de aktuella sjukdomarna.
  • Vaccination skyddar effektivt mot sjukdomar och därmed uteblir kostnader för sjukhusvård.
  • En sjukdom innebär alltid enbart en fara för barnets hälsa och utveckling.
  • Det är samhällsekonomiskt billigare att vaccinera alla barn än att betala föräldrar hemma för sjukt barn.

Det tycks helt riktigt och meningsfullt med vaccinationer om de skyddar mot livshotande sjukdomar eller förhindrar sjukdomar med livslånga handikapp. Isåfall skulle också samhällsekonomin gynnas med mindre vårdkostnader. Men om vaccinationerna riskerar att ge livshotande tillstånd eller livslånga komplikationer så försvagas både barnet och samhällsekonomin.

Det stämmer också om en sjukdom alltid innebär bara en fara för barnets hälsa. Men om en sjukdom också är en möjlighet till utveckling skulle en vaccination, förutom risken att ge en allvarlig skada, också förhindra en sjukdom som barnet behöver för att utvecklas kroppsligt, själsligt och socialt.

Är det friskt att aldrig kunna bli sjuk? Resultat från allergistudier visar att vissa sjukdomar tycks kunna skydda mot allergi, däribland mässling. Samtidigt visar stuider att vaccination mot mässling kan öka risken för allergi. Även ökningen av diabetes bland barn tycks påverkas av vaccinationer. Sedan tidigare vet man att vaccinationer kan påverka barnens mentala hälsa.

Källa: ”Vaccinationer – fördelar och nackdelar” Jackie Swartz

(Jag kommer att gå igenom punkterna ovan i separata inlägg).