Kolesterolmyten

Posted on april 16, 2011

0


Jag skrev tidigare om rubbade blodfettvärden när det gällde metabola syndromet, och tänkte nu gå in lite mer på det här med kolesterolet. För även här (som med det mesta) så är det vi fått lära oss heelt tvärtom.

En av de mest seglivade myterna inom medicinen säger, att för mycket animaliskt fett i maten och ett förhöjt kolesterol är farligt för hjärta och kärl (trots att man helt saknar vetenskapligt stöd). En bra sida om ni vill veta hur det verkligen ligger till är Uffe Ravnskov’s. Han har skrivit flera böcker om den sk. ”kolesterolmyten”. På nämd hemsida kan ni även hitta en hel del vetenskapliga artiklar i ämnet. Här får ni några korta fakta hämtade från Dr Ravnskovs sida:

  • Kolesterol är inte ett dödligt gift, utan ett ämne som är vitalt för alla cellers konstruktion och funktion. Kolesterol är vare sig ”gott” eller ”ont”; däremot påverkas blodets innehåll av många faktorer, till exempel stress, fysisk aktivitet, ändringar av kroppsvikten, rökning och mycket mer.
  • Ett högt kolesterol påstås att förorsaka åderförkalkning och hjärtinfarkt. Talrika studier har emellertid visat att människor med ett lågt kolesterol blir lika åderförkalkade som människor med ett högt.
  • Vi producerar själva 3-4 gånger mer kolesterol än vi äter. Produktionen ökar när vi äter för lite kolesterol och minskar när maten redan är rik på kolesterol. Detta förklarar varför det är så svårt att ändra sitt kolesterol genom att ändra sin kost.
  • Matens innehåll av kolesterol och animaliskt fett har inget med åderförkalkning eller hjärtinfarkt att göra. Till exempel har mer än 30 vetenskapliga studier visat att den mängd fett som infarktpatienter ätit innan sjukdomen inte var större än den mängd som friska människor äter.
  • Den nya sortens kolesterolsänkare, statinerna förebygger hjärtinfarkt, men effekten är mycket svag och har inget med kolesterolsänkningen att göra. Tyvärr är de även cancerframkallande, åtminstone hos försöksdjur. Om det även gäller hos människor vet vi ännu inte med säkerhet, därför att vi endast använt statinerna i tio år. Man får till exempel inte lungcancer redan efter tio års rökning. (Mer om statiner kommer i senare inlägg).
  • Ett högt kolesterol är en riskfaktor för mindre än 10 % av dem som dör i hjärtinfarkt. Dessutom skyddar det mot infektioner och äldre människor med högt kolesterol lever längre än äldre människor med ett lågt.

 

Många av dessa fakta har presenterats i vetenskapliga tidskrifter och böcker de senaste decennierna, men få känner till dom. Orsaken till att lekmän, läkare och de flesta forskare aldrig hört talas om detta är, att alla resultat, som talar emot kolesterolkampanjens budskaper, ignoreras eller felciteras i den vetenskaplig litteraturen.

Klicka här för att läsa ett provkapitel ur Uffa Ravnskovs bok ”Fett och Kolesterol är hälsosamt”

Här kan ni läsa en artikel i Läkartidningen  (!) där Dr. Ralf Sundberg skriver att Kolesterolmyten lever på konstgjord andning. Det är glädjande att läsa artiklar som denna i Läkartidningen, men fortfarande finns det läkare som inte vill lära sig mer om detta (?) och fortsätter att skriva ut kolesterolsänkande läkemedel.

Det finns mycket mer att läsa om detta ämne, ni kan själva googla på ”kolesterolmyten”.