Är vitaminer farliga? Vetenskapliga studier – vem ska man tro på?

Posted on april 10, 2011

0


Då och då kommer det artiklar/studier om att kosttillskott skulle vara farliga. Som den här på DN.se den 5 okt 2010. Självklart kan de som allt annat vara skadliga om de överdoseras, men det finns flera andra aspekter man bör ha i åtanke när man läser dessa studier.

Förra veckan var jag och lyssnade på John Virapen som arbetar 35 år inom läkemedelsindustrin. För mig var det inte så mycket nytt utan han bekräftade bara det man hela tiden får höra inom den här branschen – bl.a att man använder sig av sk “ghostwriters” som skriver artiklar om läkemedel, som de sedan betalar en läkare att signera.
Vad jag däremot inte ens hade tänkt på innan (naivt nog) som han också berättade var att samma spöken skriver artiklar om hur farligt det är med kosttillskott, vitaminer, mineraler, antioxidanter osv.
Har även lyssnat på Dr. Henning Saupe som arbetar med komplementär cancervård I Tyskland, efter at than blivit anmäld till socialstyrelsen I Sverige. Där ger de högdos injektioner av C-vitamin tex och får mkt fina resultat, han berättade bla  att det finns INGA studier som visar att det skulle vara farligt att ta vitaminer/antioxidanter under cellgiftsbehandling, tvärtom finns det flera som visar att de som GÖR det klarar av behandlingen batter och överlever längre. Ändå förbjuder man cancerpatienter I Sverige att ta näringstillskott…

I en studie jag ögnade igenom tidigare idag som påstår att antioxidanter skulle vara farliga och öka dödligheten skriver man bla:
“We scanned bibliographies of relevant publications and wrote to pharmaceutical companies for additional trials”. – Vad tror ni att läkemedelsbolagen studier visade?? Surprise surprise… Kontrollera alltid vem som ligger bakom studien innan ni lägger för mycket vikt vid resultaten!

“Antioxidant supplements need to be considered medicinal products and should undergo sufficient evaluation before marketing”. – Självklart vill man visa detta, så att de nu också kan börja kontrollera kosttillskotten och hindra oss ifrån att hålla oss friska. Vitaminer som finns i naturen, ska de kontrolleras och skrivas ut på recept? Ska vi inte alls ha någon möjlighet att påverka vår hälsa själva? Det är dags att vi börjar reagera!

Nej, de 5 största hoten mot en frisk livsstil är: rökning, övervikt, alkoholmissbruk, stress och intag av skräpmat. Det är något som vi borde oroa oss för och som de kan förbjuda – men lämna våra näringsämnen ifred!

Med hänvisning till en artikel i New Englands Journal of Medicine säger man följande: “Forskare tjänstgör som konsulter till företag vars produkter de själva studerar, sitter I företagens rådgivningsgrupper och som talesmän på ämbetsverk och är involverade I patent- och registreringsärenden. De samtycker att stå som upphovsmän till artiklar som är spölskrivna av partiska företag, marknadsför läkemedel och förekommer på företagssponsrade konferenser och tillåter att flitigt förse sig med dyrbara gåvor och lyxiga miljöer”.

Dessa experter figurerar ofta som experter i media och kan därigenom sprida sina fördomar till en intet int anande allmänhet.

En annan studie på Antioxidanter som fick världspressen att skriva rubriker om att antioxidanter är farliga och ökar risken för dödlighet visar dessa brister när man tittar närmare:
– Man börjar med att utvärdera 1663 kliniska studier, men plockar sedan bort bla 747 st där ingen dött utan de flesta har positiva resultat, 21 studier där selen visat på minskad dödlighet osv till slut var det bara 26 studier kvar där man kan visa det resultat man ville komma fram till.
– Man blandar studier som är 28 dagar med de som varat i upp till 12 år
– Man blandar studier som visar förebyggande syften med de som gjorts för att kontrollera om antioxianter minskar symptom hos kroniska sjukdomar
– Man blandar studier med stora variationer I doserna
– Man är inte noggrann när man tolkar hur antioxidanterna minskar risk dör dödlighet utan tar tex med orelevanta dödsorsaker som mord, drunkningsolyckor mm där det är uppenbart att antioxidanterna inte har med dödsfallet att göra.

Optimalt dagligt intag av C-vitamin är 2000-12000mg (RDI 60-100mg) Fanns bara en studie vad jag kan se som låg på 2000mg de flesta runt eller under 200mg. Om man ger en så låg dos att den inte har någon effekt är det ganska lätt att påvisa att den inte har… någon effekt.

Det finns däremot MÅNGA studier som visar antioxidanternas positiva effekt.

Jag plockar in lite statistik från ett tidigare blogginlägg (i gamla bloggen) från National Data Collection System USA (1983-1989) Inte ett enda dödsfall orakat av kosttillskott bland de 30 miljoner amerikaner som dagligen intog vitamin o mineraltillskott. Under samma period förekom 10 miljoner fall av mat- och läkemedelsförgiftning, inkl tusentals dödsfall. (finns i Peter Wllhelmssons ”Näringsmedicinska uppslagsboken”)

Mer statistik:

Risken för att en rökare dör av en sjukdom som är relaterad till rökning = 1 på 3
Chansen att föda tvillingar = 1 på 90
Risken att dö i en bilolycka = 1 på 140
Chansen att föda trillingar = 1 på 9000
Risken att du kommer bli dödad av en hund = 1 på 700 000
Risken att du dör av vitamin o mineraltillskott = < 1 på 35 000 000

Dödsfall av olika typer av händelser under 2002 i USA

Kosttillskott = 10
Fyrverkeripjäser = 13
Hajangrepp = 18
Getingstick = 46
Blixtnedslag = 63
Badkarsolyckor = 337
Livsmedel = 5000
Vapenmord = 11 348
NSAID-relaterade dödsfall = 16 500
Bilolyckor = 42 443
Dödsfall orsakade av biverkningar av mediciner = 106 000

Källa: American association of poison control centers